Datum objave: 29.05.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta


 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25,

              1000 Ljubljana

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT (D010001)v nazivu (3) asistent za področje računalništva in informatike za izvajanje vaj pri predmetih:  Arhitektura računalniških sistemov(UNI), Organizacija računalniških sistemov (UNI) in Računalniška arhitektura (VSŠ)

dve prosti delovni mesti

 Zaposlitev za določen čas 24 mesecev s polnim delovnim časom

Zaposlitev bo možna po odobritvi Kadrovskega načrta za Univerzo v Ljubljani  za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2.Bolonjska stopnja)   

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij 

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-      vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov   pri predmetu

-      sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih

-      sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-      nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

-      skrbi za varno delo delavcev in študentov

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.   Rok za prijavo:

Rok za prijavo 15 dni od objave na spletni strani univerze

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Škrlj

Telefonska številka: 01 4768 304

E-mail: mira.skrlj@fri.uni-lj.si