Datum objave: 19.06.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  (D09001)

Oddelek za gradbeništvo, na Katedri za mehaniko

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva

-          doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva

-          veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

-          Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          skrb za varno in zdravo delodelavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

4.    Rok za prijavo: 60 dni, do 20.8.2014

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

 

Izbiro kandidata in zaposlitev  bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL.

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: