Datum objave: 24.06.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok do vključno  01. 07. 2014)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE POLITIKA IN EKONOMIKA UPRAVLJANJA Z NARAVNI VIRI    (M/Ž) za  nedoločen čas s polnim delovnim časom

2.   Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti  

    - izvolitev v naziv asistent za področje Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi vir

3.   Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4.   Rok za prijavo:  od 24. 06. 2014  do vključno 01. 07. 2014.

Pričetek dela po odobritvi kadrovskega načrta s strani Vlade RS

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

5.   Kontaktna oseba na članici

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka:  01 3203 801