Datum objave: 30.06.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
30.6.2014

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali na Inštitutu za zdravstveno varstvo prašičev

Pogoji za opravljanje dela:

  • Doktor veterinarske medicine
  • Izvolitev v naziv asistent za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali
  • Znanje tujega jezika
  • Izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence
  • Komunikativnost
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
  • Uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve za določen čas enega leta (nadomeščanje odsotnega delavca), in poln delovni čas, VII/2. tarifni razred

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
  • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
  • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni (od 1.7.2014 do 9.7.2014)

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: