Datum objave: 02.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25,

              1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI  UČITELJ (D019001) v nazivu (3) docent

2 dve prosti delovni mesti

     Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas takoj po potrditvi Kadrovskega načrta za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti

Veljaven habilitacijski naziv:   docent za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 

     Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene

     dosežke (mednarodna odmevnost, sodelovanje v mednarodnih projektih)

3.   Kratek opis dela in nalog:

-      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

-      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

-      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

-      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog drugih del;

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);

-      skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih;

-      pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov tako evropskih projektov kot projektov iz gospodarstva;

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.   Rok za prijavo:

45 dni od datuma objave oz. objava od dne 02.07.2014 do vključno 17.08.2014

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Škrlj

Telefonska številka: 01 4768 304

E-mail: mira.skrlj@fri.uni-lj.si

 

 

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv.