Datum objave: 02.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok:  do 16. 07. 2014)

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

 

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

TEHNIČNI DELAVEC IV – I    (M/Ž)

 

za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Delovni čas je neenakomerno razporejen (delo ob sobotah, nedeljah in praznikih).

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-          srednja poklicna izobrazba – kmetijsko-živinorejske smeri

-          šest mesecev delovnih izkušenj

-          opravljen izpit  B kategorije in izpit za traktor

 

3. Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja:

 

-          nega živali, molža in sposobnost opazovanja živali.

 

4. Kratek opis dela in nalog:

 

-          krmljenje voluminozne krme, krmil

-          nadzor nad zdravstvenim stanjem živali

-          nadzor nad reprodukcijskim stanjem živali

-          nadzor nad prehrano živali

-          molža

-          pomoč pri porodih

-          vodenje hlevske knjige

-          sodelavanje pri projektnih nalogah

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu vodje

 

5. Rok za prijavo: do vključno 16. 07. 2014.

 

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Pričetek dela po odobritvi kadrovskega načrta s strani Vlade RS.

 

6. Kontaktna oseba:

 

Ime in priimek: Mojca Dermastja

Telefonska številka: 01 320 3801