Datum objave: 07.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Datum objave: 7.7.2014

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj v nazivu docent ali izredni profesor za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali na Kliniki za prežvekovalce in ambulatorno kliniko

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne smeri
 • Izvolitev v naziv visokošolski učitelj – za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali
 • Retorične sposobnosti
 • Inovativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas in poln delovni čas. Delovno mesto spada v IX. tarifni razred.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugi h del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 30 dni, od 8.7.2014 do vključno 6.8.2014
Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: