Datum objave: 10.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: D019001 – Visokošolski učitelj M/Ž.
Tarifni razred: IX.
Šifra naziva: 3.
Naziv: visokošolski učitelj.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.

Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta) z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje didaktike specialne in rehabilitacijske pedagogike ali ustrezne mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja problematike splošnih in specifičnih učnih težav (general and specific learning difficulties) ter primanjkljajev na posameznih področjih učenja (learning disabilities).
 • Znanje slovenskega jezika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas enega leta od 01. 10. 2014 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Datum objave: 11. 07. 2014.

6. Rok za prijavo:  45 dni od datuma objave,  do 25. 08. 2014.

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

8. Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,