Datum objave: 11.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj v nazivu docent za področje fizioterapije, šifra DM D019001.
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv:  visokošolski učitelj za področje fizioterapije
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 30 dni (od 14.7.2014 do 13.8.2014)
Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: