Datum objave: 15.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ŠPANSKO IN HISPANOAMERIŠKO KNJIŽEVNOST (m/ž)
 za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja literarnih ved
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za špansko in hispanoameriško književnost
- retorične sposobnosti
- inovativnost
- znanje slovenščine
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:
- skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure,ipd.),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
do vključno 18. 8. 2014.
Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Vlade RS.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: