Datum objave: 16.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

2. Razpisano delovno mesto: D 019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (informatika v javni upravi)

Tarifni razred: IX.
Šifra naziva: 3
Naziv: docent
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

3. Pogoji za opravljanje dela:

a) Izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji in sedanji).
b) Veljaven habilitacijski naziv pridobljen na Univerzi v Ljubljani: docent za področje informatika v javni upravi.
c) Funkcionalna znanja in ostale zahteve: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

4. Kratek opis dela in nalog:
oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

5. Kandidati prijave pošljejo na el. naslov: , v roku 30 dni od objave.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

6. Kontaktna oseba na članici:
     Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
     E-mail: