Datum objave: 16.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ M/Ž (javna uprava)

2 prosti delovni mesti
Tarifni razred: IX.
Šifra naziva: 3
Naziv: docent
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

1. Izobrazba:
doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) praviloma pravne smeri

2. Veljaven habilitacijski naziv, pridobljen na Univerzi v Ljubljani: docent za področje javna uprava ali za področje upravno pravo in pravo javne uprave

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Kandidati prijave pošljejo na el. naslov: ,  v roku 30 dni od objave.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: