Datum objave: 16.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž (ekonomika javnega sektorja)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, za polni delovni čas, 40 ur na teden.

Pogoji za opravljanje dela:
- izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) praviloma družboslovne smeri,
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje ekonomika javnega sektorja.

Ostala znanja in sposobnosti:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , v roku 8 dni od objave.
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: