Datum objave: 16.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – za kabinet rektorja

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017104

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri

-            zaželene delovne izkušnje s področja tajniškega dela

-            aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika

-            organizacijske sposobnosti

-            komunikativnost

-            znanja za uporabo računalniških programov

Opis dela in nalog:

-          samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju

-          izvaja operativne naloge delovnega področja

-          spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

-          opravlja strokovna dela ter vodi pisarniško poslovanje v kabinetu rektorja,

-          opravlja administrativno tehnična in organizacijska dela za rektorja in prorektorje,

-          po navodilu ali samostojno sestavlja, piše in ureja dopise, zapisnike in drugo dokumentacijo,

-          pripravlja in pomaga pri organizaciji delovnih sestankov ter zagotavlja strokovno in administrativno podporo pri pripravi gradiv,

-          prevzema in usmerja telefonske pogovore za rektorja in prorektorje,

-          vodi rokovnik in rezervacije terminov, dogovarja se za sestanke in sprotno izdeluje njihov razpored,

-          sprejema pošto, vodi evidenco, jo razvršča in jo odpošilja,

-          skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentnega gradiva in dokumentov,

-          organizira službena potovanja, zagotovi rezervacije in druge delovne obveznosti zaposlenih,

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

 Rok za prijavo:  17. 7. 2014 – 25. 7. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka:01 / 24 18 596.