Datum objave: 17.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto:

• Asistent M/Ž.
• Število razpisanih delovnih mest: 1.
• Šifra delovnega mesta: D010001.
• Tarifni razred: VII/2-3.  
• Ime naziva: Asistent.
• Šifra naziva: 3.
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
• Trajanje zaposlitve: določen čas (1 leto) z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela: 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. visokošolska izobrazba 2. stopnje smeri socialna pedagogika,

  Ostali pogoji:
• povprečna ocena študijskih obveznosti študija vsaj 8.0,
• ocena diplome vsaj 8,
• potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika,
• zaželene delovne izkušnje na socialno pedagoškem področju.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba       računalniških orodij.
         
3. Kratek opis dela in nalog:

• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• opravljanje drugih po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 01. 10. 2014 z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Datum objave: 16. 07. 2014.

6. Rok za prijavo:  30 dni od datuma objave do 15. 08. 2014.

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: