Datum objave: 18.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisana delovna mesta:

UČITELJ/UČITELJICA SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI

V študijskem letu 2014/2015 napotitev na Univerzo v Nottingham in Univerzo v London (University College London)

1 delavec za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

• univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij  bolonjskega študija navedene smeri;
• znanje angleškega jezika;
• delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
• delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
• poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3. Kratek opis del in nalog:

•  slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini
• opravljanje mentorskega dela za študente, preverjanje znanja študentov
• sodelovanje pri pripravi in izvedbi  študijskih programov na univerzah v tujini
• organiziranje predavanj, kulturnih dogodkov in drugih projektov za promoviranje slovenskega jezika, kulture in literature v tujini
• skrb za razvoj lektorata na univerzi gostiteljici in poročanje o delovanju
• sodelovanje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi  RS v državi gostiteljici.

4. Rok za prijavo:
do vključno 23. 7. 2014

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc,  telefonska številka: 01 241 10- 28
E-mail:
Ime in priimek: dr. Damjan Huber, telefonska številka: 01241 86.76
E-mail: