Datum objave: 21.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT na Katedri za delovno in socialno pravo,
Šifra DM: D019001


2. Pogoji za opravljanje dela:  

 •  doktorat znanosti; 
 •  veljavni habilitacijski/izvolitveni naziv docent za področje delovno pravo in pravo socialne varnosti;
 •  smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
 •  retorične sposobnosti;
 •  aktivno znanje slovenskega jezika.


3. Kratek opis dela in nalog:

 •  oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih  izobraževalnih programov;
 •  organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
 •  predavanja študentom;
 •  vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 •  vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 •  usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 •  znanstveno-raziskovalno delo;
 •  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke;
 •  skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta;
 •  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
(8 dni)

5. Predvideni začetek dela:
01/10/2014

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: LILIJANA ZDEŠAR
Telefonska številka:  4203128
E-mail: