Datum objave: 21.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

• Tehniški sodelavec VII/1.
• Število razpisanih delovnih mest: 1.
• Šifra delovnega mesta: J037003 .
• Tarifni razred: VII/1.
• Raven izobrazbe: 6 (6/2).
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015

2. Pogoji za opravljanje dela: 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja).
• smeri: kemija, dvopredmetni učitelj z vezavo kemije

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj tri leta delovnih izkušenj na pedagoškem področju, izkušnje z delom v kemijskem/šolskem laboratoriju.

3. Kratek opis dela in nalog:

• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,
• stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

5. Datum objave : 22. 07.2014
Rok za prijavo: 40 dni od dneva objave (do 31. 08. 2014)
     
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov:
UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič 
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: