Datum objave: 24.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

  JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 1. Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: VII/2-3.   Ime naziva: Asistent. Šifra naziva: 3. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas (1 leto) z možnostjo podaljšanja.

 

Pogoji za opravljanje dela:  

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. visokošolska izobrazba 2. stopnje smeri profesor tehnike ali predmetno poučevanje tehnike.

 

      Ostali pogoji:

povprečna ocena študijskih obveznosti študija vsaj 8.0, ocena diplome vsaj 8, aktivno znanje enega svetovnega jezika, zaželene delovne izkušnje na področju tehniškega izobraževanja.

 

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba       računalniških orodij in drugih orodij, povezanih s tehniškim področjem.

          

Kratek opis dela in nalog:

 

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja tehnike,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad stroji, orodji, instrumenti in drugimi pripomočki, ki so sestavni del izvedbe pedagoškega in raziskovalnega dela na področju tehniškega izobraževanja,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju tehniškega izobraževanja,

·         opravljanje drugih po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 01. 10. 2014 z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 

 

 

Datum objave: 24. 07. 2014.

 

Rok za prijavo:  30 dni od datuma objave do 23. 08. 2014.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: