Datum objave: 25.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica    FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4,
Portorož

1. Razpisano delovno mesto    

VISOKOŠOLSKI UČITELJ

za področje TRANSPORTNE LOGISTIKE

2. Pogoji za opravljanje dela doktorat znanosti,

veljaven učiteljski pedagoški naziv docent za področje transportne logistike,

zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas,

znanje slovenščine, retorične sposobnosti,

inovativnost,

smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih izobraževalnih programov zahtevam,

organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,

predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na prvi, drugi in tretji stopnji študijskega programa,

vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,

mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,

sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo:30 dni 25.7.2014 do 24.8.2014

Izbiro kandidata/ke in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici:    Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela
05 67 67 221
E- mail: zmaga.ursic@fpp.uni-lj.si