Datum objave: 25.07.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

D019001 – Visokošolski učitelj M/Ž.

Tarifni razred: IX.

Šifra naziva: 3.

Naziv: docent.

      Vrsta zaposlitve: 70% delovni čas.

 

Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje dveh let) z možnostjo podaljšanja.

 

Pogoji za opravljanje dela:

-       Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti s področja fizike.

-       Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje fizike ali ustrezne mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja fizike.

-       Znanje slovenskega jezika.

 

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

 

Kratek opis dela in nalog:

 

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.), opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja: za 70 % delovni čas, za določen čas dveh let od 01. 10. 2014 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 

 

Datum objave: 25. 07. 2014.

 

Rok za prijavo:  30 dni od datuma objave (do 24. 08. 2014).

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,