Datum objave: 07.08.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za odnose z javnostmi

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017102

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri

-          najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju odnosov z javnostmi

-          dodatne izkušnje s področja marketinga so prednost

-          sposobnost pisne in ustne komunikacije v slovenščini na visokem nivoju

-          sposobnost nastopanja v javnosti

-          aktivno znanje najmanj enega tujega jezika

-          znanja za uporabo računalniških programov (Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader Professional, Outlook)

-          poznavanje predpisov s področja odnosov z javnostmi in visokega šolstva

-          kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost, iznajdljivost, visoka stopnja organizacijskih sposobnosti, samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja stresnih situacij

-          vozniški izpit B kategorije

Opis dela in nalog:

-          samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju

-          oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja

-          koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja

-          spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

-          spremlja delo univerze in njenih članic ter njihovih organov,

-          izvaja strokovne naloge na področju odnosov z javnostmi (predvsem odnosi z internimi javnostmi, odnosi z mediji, odnosi s študentsko skupnostjo), in sicer:

-          dnevno pripravlja povzetke za vodstvo UL o relevantnih objavah v medijih (kliping),pripravlja predloge odgovorov na novinarska vprašanja, izjav za javnost in gradiv za medije ter posreduje usklajena gradiva ustreznim javnostim,

-          ureja biltene za različne javnosti,

-          ureja spletne strani UL samostojno in v sodelovanju z drugimi službami rektorata in članicami, 

-          ureja Rektorjevo letno poročilo,

-          koordinira delo notranjih in zunanjih izvajalcev s svojega delovnega področja

-          vsebinsko pripravlja, organizira, vodi (protokolarne) dogodke za različne javnosti (študentsko skupnost, zaposlene, domače in tuje medije, akademsko skupnost,…) v različnih obsegih,

-          pripravlja povzetke gradiv oz. publikacij za potrebe rektorja in prorektorjev,

-          spremlja zakonodajo s svojega delovnega področja in poroča vodstvu o spremembah,

-          posreduje informacije javnega značaja,

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenih.

 

Opomba: zaposlitev bo možna na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o odobrenem zaposlovanju.

Rok za prijavo:  7. 8. 2014 – 14. 8. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.