Datum objave: 21.08.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (za področje fizike) – Reg. št. prijave na ZRSZ MC24102):

 

Število razpisanih delovnih mest: 1,

Šifra delovnega mesta: D010001,

Šifra naziva: 1

Naziv: Asistent z doktoratom za področje fizike

Tarifni razred: IX.,

Plačna podskupina: D1,

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve: določen čas od 01. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;

·         veljavni habilitacijski naziv asistenta za področje fizike, sprejet na UL;

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

 

Opis delovnega mesta:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Dodatni opis delovnega mesta:

V primeru veljavnega habilitacijskega naziva docent, izredni profesor ali redni profesor, se na delovnem mestu lahko (izvaja) opravlja:

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

 

Datum objave: 21. 8. 2014.

 

Rok za prijavo: 16 dni, od 21. 8. 2014 do 6. 9. 2014. Zaposlitev od: Zaposlitev bo mogoča, ko bo izdano soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si