Datum objave: 27.08.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:   

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

na Oddelku za tekstilstvo

šifra del. mesta: D019001,

šifra naziva: 3,

naziv: docent,

            za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): univerzitetni diplomirani inženir oblikovanja tekstilij in oblačil in priznanje pomembnih umetniških del na področju oblikovanja tekstilij in oblačil,

 

Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Oblikovanje tekstilij in oblačil

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

 

3. Kratek opis dela in nalog:  

-       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-       znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno

izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

 

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 26.10.2014

 

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2014 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

5. Kontaktna oseba na članici:

     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39