Datum objave: 01.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT (D010001) za področje mehanike

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva

-          doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva

-          veljaven habilitacijski naziv: Asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

 

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

V primeru veljavnega habilitacijskega naziva docent, izredni profesor ali redni profesor, se na delovnem mestu lahko izvaja:

 

-  predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri   

   predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),

-  organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z

   učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom

   ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

 

4.    Rok za prijavo:

 

      Datum objave:  1.9.2014, rok 8 dni;  do 9.9.2014

 

Pričetek dela: Izbira kandidata in zaposlitev bo možna po potrditvi kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

 

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: