Datum objave: 04.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisani dve delovni mesti:
1) Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (50 %)
2) Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (50 %)

Število razpisanih delovnih mest: 2,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: 2 x krajši delovni čas 20 ur/teden (2 x 50 %),
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 01.10.2014 do 31.03.2015. Zaposlitev bo mogoča, ko bo izdano soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;
 • veljavni habilitacijski naziv asistenta s področja matematike, sprejet na UL;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Dodatni opis delovnega mesta:
V primeru veljavnega habilitacijskega naziva docent, izredni profesor ali redni profesor, se na delovnem mestu lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

Datum objave: 04.09.2014.

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 04.09.2014 do vključno 09.09.2014.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: