Datum objave: 05.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
( v vseh treh nazivih ) na Katedri za psihiatrijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz medicine;
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Psihiatrija;
  • Hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo: 8 dni, od 5. 9. 2014 do 13.9.2014

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo;
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Zaposlitev bo mogoča, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo zaposlovanje.

5.Kontaktna oseba na članici:
Predstojnik Katedre za psihiatrijo izr. prof. dr. Peter Pregelj
Telefon: 01 540 2278