Datum objave: 05.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA INŠTITUTU ZA FARMAKOLOGIJO IN EKSPERIMENTALNO TOKSIKOLOGIJO
, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja biomedicine
 • veljaven habilitacijski naziv: docent  za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija ali izredni profesor za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija ali redni profesor za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
 • habilitacijski naziv pridobi v skladu s pogoji, opredeljenimi v  Merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete v Ljubljani
 • znanje slovenskega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.     Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo:
15 dni, od 5. 9. 2014 do 20.9.2014
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Predstojnica Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo prof. dr. Mojca Kržan
Telefonska številka: 01 543 7330

Zaposlitev bo mogoča, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo zaposlovanje.