Datum objave: 05.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA PSIHIATRIJO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba iz medicine
 • doktorat znanosti (prejšnji in sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv: docent  za področje Psihiatrija ali izredni profesor za področje Psihiatrija ali redni profesor za področje Psihiatrija
 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
 • znanje slovenskega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:
15 dni, od 5.9.2014 do 20.9.2014
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Zaposlitev bo mogoča, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo zaposlovanje.

5. Kontakt na članici: Katedra za psihiatrijo
Telefonska številka: 01 540 2278