Datum objave: 08.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
D019001 – Visokošolski učitelj M/Ž.
Tarifni razred: IX.
Šifra naziva: 3.
Naziv: visokošolski učitelj.
Vrsta zaposlitve: 60 % zaposlitev.

Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta), z možnostjo podaljšanja.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike ali ustrezne mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja specialnopedagoške diagnostike (na splošno) ter diagnostike splošnih in specifičnih učnih težav ter primanjkljajev na posameznih področjih učenja.
Znanje slovenskega jezika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
  • opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom za določen čas enega leta (od 15. 11. 2014 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.)

5. Datum objave: 08. 09. 2014.

6. Rok za prijavo:  60 dni od datuma objave do 07. 11. 2014.

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

8. Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,