Datum objave: 11.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za pravne zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas - od dneva nastopa porodniškega dopusta odsotne delavke (predvidoma 10. 11. 2014) do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, vendar najdlje predvidoma do 9. 11. 2015.

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • Podrobnejši opis:
 • samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje Statutarne komisije, Komisije za pritožbe študentov, Disciplinske komisije II. stopnje za študente in drugih komisij, ki sodijo v delokrog službe
 • nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze
 • nudi strokovno pomoč službam na rektoratu
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.


Rok za prijavo:  11. 9. 2014 – 18. 9. 2014.
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.