Datum objave: 11.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J016037 – Strokovni delavec VI-0

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016037,
Tarifni razred: VI.,
Raven izobrazbe: 6 (6/1),
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.
Delovne izkušnje: 1 leto.
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba ustrezne smeri (upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri)
 • višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri)
 • organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • strokovno-administrativna podpora in vodenje različnih evidenc glede na povečan obseg dela na posameznih področjih strokovnih služb;
 • priprava gradiv za različne organe UL FMF.

Datum objave: 11. 9. 2014

Rok za prijavo: 8 dni, od 11. 9. 2014 do 19. 9. 2014.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: