Datum objave: 15.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

ULlogoMALIMIZSlogo ESSlogo

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
na podlagi projekta za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v R. Sloveniji v letih 2012-2015 (št. projekta: OP RCV_VS-12)
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas za čas trajanja projekta, vendar najdlje do 30. 6. 2015
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci
 • poznavanje področja visokega šolstva
 • poznavanje področja trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja
 • izkušnje z delom na projektih financiranih iz evropskih socialnih skladov
 • aktivno znanje svetovnega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti


Opis dela in nalog:

 • organiziranje aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
 • promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;
 • promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra;
 • organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
 • druge naloge po navodilih koordinatorja.


Rok za prijavo:  16. 9. 2014 –  19. 9. 2014
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, čas trajanja projekta »Karierni center UL – stičišče perspektivnih kadrov in dobrih delodajalcev«. Zaposlitev delno financira Evropska unija, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega  učenja«; prednostne usmeritve »3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.