Datum objave: 16.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

AVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: H017004 - Raziskovalec VII/2–0 (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H017004,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: H1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2014 do 30.09.2015,
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) fizikalnih smeri ali magistrska izobrazba fizikalnih smeri,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • član projektne skupine: FREEFULID: Channelfree liquid crystal microfuidics;
 • delovne izkušnje: 1 leto.

Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

1. Delavec, zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv asistent, lahko (izvaja (opravlja):

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

2. Delavec, zaposlen na delovnem mestu raziskovalec in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela.

Datum objave: 16. 9. 2014

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od  16. 9. 2014 do 19. 9. 2014

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: