Datum objave: 16.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

1.  Razpisano delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Katedri za konstrukcije za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo.

veljaven habilitacijski naziv:

 • strokovni sodelavec za področje arhitekture ali gradbeništva
 • višji strokovni sodelavec za področje arhitekture ali gradbeništva
 • strokovni svetnik za področje arhitekture ali gradbeništva

funkcionalna znanja: kooperativnost

3. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava in izvajanje vaj
 • pomoč pri izvajanju izpitov
 • sodelovanje pri diplomskih delih
 • skrb da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
 • stalen nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ) - do vključno 19.9.2014.

5.  Kontaktna oseba na članici:

mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail:mitja.blaganje@fa.uni-lj.si

Karmen Marolt
01/2000 762