Datum objave: 16.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

1.  Razpisano delovno mesto: ASISTENT / ASISTENTKA v Katedri za organizacijo, tehnologijo, manegment, računalništvo za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom.

2.  Pogoji za opravljanje dela:

zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali ekonomija ali informatika  ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture.
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura, urbanizem, oblikovanje ali arhitekturna tehnologija
 • funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela  skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov,
 • sodelovanje pri znanstveno- raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ), do vključno 19.9.2014

5.  Kontaktna oseba na članici:
mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail:

Karmen Marolt
01/2000 762