Datum objave: 16.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
  - m/ž
na Oddelku za geologijo
šifra del. mesta: D019001,
šifra naziva: 3,
naziv: docent,
za nedoločen čas od 1.1.2015 dalje, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) naravoslovne ali tehniške smeri; doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) naravoslovne ali tehniške smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Geologija
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, izkušnje pri delu z različnimi instrumentalnimi metodami, uporaba računalniških orodij, znanstvenoraziskovalno delo na področju:
 • mineralogije,
 • instrumentalnih metod mineraloških in kemičnih preiskav mineralnih materialov,
 • mineralogije in kemije mineralnih materialov naravnega in umetnega izvora,
 • mineralnih surovin ter
 • kristalografije.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
 • izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 16.11.2014

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39