Datum objave: 12.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.      Razpisano delovno mesto:   

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

na Oddelku za tekstilstvo

šifra del. mesta: D019001,

šifra naziva: 3,

naziv: docent,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.      Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) tehniške smeri; doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) tehniške smeri Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje informacijske in grafične tehnologije, elektrotehnike, računalništva in informatike Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  poznavanje aktualnih spletnih tehnologij in interaktivnih sistemov, strokovnjak za barvno upravljanje in barvno reprodukcijo, strokovnjak za spletno in mobilno produkcijo z odličnimi programskimi znanji, sposobnost razvijanja mobilnih aplikacij, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev Poskusno delo: 3 mesece

 

3.      Kratek opis dela in nalog:

-       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-       znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno

izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 14.11.2014

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

helena.zalar@ntf.uni-lj.si