Datum objave: 21.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ICA za področje Meroslovje
Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji) s področja Strojništva ali druge naravoslovno tehnične smeri  ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojništva ali druge naravoslovno  tehnične smeri,
  • veljaven izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni  profesor za habilitacijsko področje Meroslovje,
  • retorične sposobnosti,
  • inovativnost,
  • smisel za organizacijo lastnega dela  in dela sodelavcev,
  • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
  • uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
  • predavanja študentom.

4. Rok za prijavo: do 21.11.2014

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: