Datum objave: 23.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

23.9.2014

 

Članica:

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali na Inštitutu za zdravstveno varstvo prašičev

 

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri

-          izvolitev v naziv visokošolski učitelj – za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali

-          retorične sposobnosti

-          inovativnost

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

-          uporaba računalniških orodij

 

3.      Kratek opis dela in nalog:

-         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta

-         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov

-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod

-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

-    skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov

-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.      Rok za prijavo:

60 dni, do 22. 11. 2014

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič

Telefonska številka: 01/4779 390

E-mail: marta.tursic@vf.uni-lj.si