Datum objave: 24.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok: do 9. 10. 2014)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat,  Ljubljana,  Jamnikarjeva 101 

1. Razpisano delovno mesto:

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE   (M/Ž)

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

-          univerzitetni diplomirani ekonomist in 5 let ustreznih delovnih izkušenj,

-          vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost,

-          poznavanje poslovanja z javnimi financami javnih zavodov,

-          aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,

-          znanja za uporabo računalniških programov.

3. Kratek opis dela in nalog:

-          načrtuje, izvaja in vodi dela v računovodstvu;

-          odgovarja za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-računovodske službe;

-          pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti in druge poslovne odločitve vodstva članice;

-          načrtuje poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti članice, naložb …;

-          analizira finančne rezultate poslovanja članice in svetuje v zvezi s potrebnimi ukrepi;

-          vodstvu članice posreduje predloge in informacije v zvezi z organizacijo finančno- računovodske službe;

-          skrbi za organizacijo in delitev del in nalog, tako da so vsa dela in naloge zakonito, pravočasno in pravilno izvršeni;

-          obvešča vodstvo članice o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno finančno-računovodsko poslovanje, ter v primeru sklepov ali odločitev v nasprotju s predpisi in pravili stroke o tem pisno obvesti vodstvo članice;

-          izdela računovodske izkaze za potrebe poslovanja članice;

-          ureja zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami;

-          izvaja finančno načrtovanje in evidentira porabo finančnih sredstev;

-          odgovarja in skrbi za izdelavo statističnih poročil v zvezi s posameznimi izplačili ter poročil, ki jih zahtevajo pristojne ustanove;

-          spremlja predpise in spremembe na področjih, povezanih s finančno-računovodskim delom;

-          skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi;

-          opravlja drugo delo, ki je nujno za zakonito in pravilno delovanje finančno-računovodske službe, v skladu s predpisi in navodili vodstva članice

4. Rok za prijavo: 15 dni do vključno 9. 10. 2014, pričetek dela s 1. 1. 2015

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Darko Klobučar

Telefonska številka: 01 / 320 3011