Datum objave: 25.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Inštitutu za anatomijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba

-          veljaven pedagoški naziv za področje Anatomija

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od  26.9.2014 do 4.10.2014

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Dean Ravnik

Telefon: 01 543 7300

 

 

 

Dekan UL MF

                                                                                      Prof. dr. Dušan Šuput