Datum objave: 30.09.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25,

              1000 Ljubljana

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT (D010001)v nazivu (3) asistent za področje računalništva in informatike

Pet prostih delovnih mest

     Zaposlitev za določen čas 24 mesecev s polnim delovnim časom

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali magistrska izobrazba računalništva in informatike (2.Bolonjska stopnja)   

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij 

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-      vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov   pri predmetu

-      sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih

-      sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu

-      nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

-      skrbi za varno delo delavcev in študentov

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.   Rok za prijavo:

Rok za prijavo do 05.10.2014 od dneva objave na spletni strani univerze.

 

Kandidati naj k prošnji priložijo kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (izjemoma je možno habilitacijo pridobiti naknadno), bibliografijo (samo kandidat, ki nima raziskovalne šifre in nima s tem zavedene bibliografije v sistemu Cobiss), vizijo svojega dela na FRI v prihodnosti, opis raziskovalnega dela s predvidenim terminom zagovora doktorske disertacije, opis kompetenc s področij, na katerih bi kandidat rad pedagoško deloval in opis minulega pedagoškega dela.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana si pridržuje pravico, da kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Škrlj

Telefonska številka: 01 4768 304

E-mail: mira.skrlj@fri.uni-lj.si