Datum objave: 01.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(rok  60 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR  za področje BIOSTATISTIKA IN BIOMETRIKA za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom (M/Ž)

2.   Pogoji za opravljanje dela:

-          doktor znanosti s področja naravoslovno tehniških ved  

-          izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje biostatistika in biometrika

-          znanje slovenskega jezika  

3.   Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.

4.   Rok za prijavo:  60 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 15. 12. 2014

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Tina Košnjek , tel. 01 320 3501