Datum objave: 14.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

              Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:

·         SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) (M/Ž)

·         Šifra delovnega mesta: J017103

·         Tarifni razred: VII/2

·         Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom predvidoma od 1. 12. 2014 do vrnitve odsotnega delavca, predvidoma do 15. 5. 2016

·         Poskusno delo: 3 mesece

 

2.    Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri

·         znanje enega tujega jezika

·         izkušnje s področja filmske in televizijske produkcije,

·         znanje za uporabo računalniških programov

·         poznavanje predpisov področja

·         komunikativnost, organizacijske sposobnosti

·         3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Kratek opis dela in nalog:

-      samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju (priprava in koordinacija priprave dokumentacije za prijavo na različne javne razpise, izračun in najava produkcijskih potreb Oddelka za film in televizijo, priprava razreza sredstev po posameznih stroškovnih mestih, priprava predračunov za realizacijo posameznih študijskih del, priprava plana snemanja in dispozicije za vsak snemalni dan, sestava in angažiranje produkcijske ekipe, angažiranje nastopajočih v filmu, finančno angažiranje lokacij in postprodukcijskih kapacitet, sodelovanje pri študijskem procesu študijskega dela od sinopsisa naprej, priprava predvidene porabe sredstev Oddelka za film in televizijo po projektih za potrebe finančnega načrta akademije).

-      izvaja operativne naloge delovnega področja (celoletno sodelovanje pri produkcijah študijskih del z zunanjimi partnerji, produkcijsko vodenje snemanja, sprotno in ažurno reševanje nastalih nepredvidenih situacij v zvezi s produkcijo študijskih del).

-      oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja (priprava poročil, vodenje evidenc o koriščenju produkcijskih kapacitet pri zunanjih partnerjih, priprava poročila o celoletni produkciji, priprava poročila, analize finančne konstrukcije za študijska dela, priprava končnih obračunov, pomoč pri pripravi različnih finančnih izračunov, pogodb, ki se neposredno vežejo na posamezno študijsko leto.

-      koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja (koordinacija in vodenje produkcijske ekipe, finančni nadzor nad vsemi produkcijskimi sektorji, skrb za gospodarno in smotrno porabo finančnih sredstev, koordinacija izvajanja pogodbenih obveznosti z zunanjimi partnerji, sodelovanje v različnih koordinacijskih skupinah).

-      spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju (udeležba na različnih seminarjih, ki obravnavajo problematiko in novosti s področja produkcije in organizacije AV projektov, proučevanje različnih zakonov, ki se nanašajo na izvajanje del na delovnem področju).

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4.    Rok za prijavo:

10 dni od objave, od 14. 10. 2014 do 23. 10. 2014

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba AGRFT, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email: )

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič

Telefonska številka: 01/ 251 04 12

E-mail: dekanat@agrft.uni-lj.si