Datum objave: 14.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  

VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Katedri za biomehaniko športa, Šifra  DM:D019001   

         Čas trajanja: nedoločen čas,  krajši delovni čas  32 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

·         doktorat znanosti  

·         veljavni izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za  habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela  sodelavcev

·         retorične sposobnosti

·         inovativnost

·         aktivno znanje enega svetovnega jezika  in  slovenskega jezika

Kratek opis dela in nalog:

·         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

·         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

·         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

·         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

·         mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke

·         znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razivijanje konceptov, teorij in metod

·         skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:  60  dni,  do 14.12.2014  Kontaktna oseba na članici: 

Ime in priimek:  Branko Škof   

Telefonska številka: 01 520 77 10

                E-mail: branko.skof@fsp.uni-lj.si