Datum objave: 15.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ/VIŠJI PREDAVATELJ (D017004)

na Oddelku za gradbeništvo

za izvajanje predmetov s področja Prometnega inženirstva (Projektiranje in gradnja cest, Promet, Inteligentni transportni sistemi)

 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-        visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo

-        magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo

-          veljaven habilitacijski naziv: višji predavatelj za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pedagoškimi izkušnjami s področja prometnega inženirstva

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.    Rok za prijavo:

 

      Datum objave:  16.10.2014, rok 8 dni;  do  24.10.2014

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: