Datum objave: 16.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  60 dni od objave )

Članica : AKADEMIJA ZA GLASBO

1.Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
ZA HABILIACIJSKO PODROČJE ZBOROVSKO DIRIGIRANJE  (D019001)   M/Ž
Na oddelku za dirigiranje  
za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  ali družboslovne smeri   ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri   

Veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor, redni profesor za habilitacijsko področje zborovsko dirigiranje

3.Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
  • umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo: 60 dni od objave 16.10.2014 do 15.12.2014

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič,univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: