Datum objave: 17.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1.      Razpisano delovno mesto:  

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje sociologije prava – v nazivu docent na Katedri za teorijo in sociologijo prava (1 delovno mesto)

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

2.      Pogoji za opravljanje dela:       

-        doktorat znanosti s področja prava (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri;  

-        veljavni habilitacijski/izvolitveni naziv docent za področje sociologije prava;

-        smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);

-        retorične sposobnosti;

-        aktivno znanje slovenskega jezika. 

3.      Kratek opis dela in nalog:

-        oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

-        organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

-        predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih;

-        vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-        usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

-        znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr: nostrifikacije, ekspertize itd);

-        skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev in študentov pri predmetu oz. raziskovalnem delu;

-        opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.      Predvideni začetek dela:

29. 12. 2014

 

5.      Rok za prijavo:

60 dni od dneva objave, do vključno 16. decembra 2014

 

6.        Pisno prošnjo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati na naslov Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

 

7.      Kontaktna oseba na članici:

LILIJANA ZDEŠAR, tel.: 01 420 31 28, E-mail: