Datum objave: 17.10.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

 

Visokošolski učitelj predavatelj M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 2. Šifra delovnega mesta: D017004. Tarifni razred: VII/2. Ime naziva: višji predavatelj. Šifra naziva: 1. Vrsta zaposlitve: polovični delovni čas (50 % - 20 ur na teden). Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.

 

 

Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba: znanstveni magisterij ali specializacija po programih za pridobitev izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, sprejetih do junija 2004, ali izobrazba druge stopnje, pridobljena po študijskih programih, sprejetih po tem datumu, fizikalne smeri oz. fizikalne smeri z vezavo.

-       Veljaven habilitacijski naziv: višji predavatelj za področje: fizikalno izobraževanje ali ustrezna bibliografija, ki dokazuje strokovno uveljavljenost na področju fizikalnega izobraževanja.

-       Znanje slovenskega jezika.

 

  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

 

Kratek opis dela in nalog:

 

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;

-          raziskovalno in drugo strokovno delo;

-          opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Sklenitev delovnega razmerja: za 50 % delovni čas, za nedoločen čas od 01. 12. 2014.

 

Datum objave: 20. 10. 2014.

 

Rok za prijavo: 30 dni od datuma objave (do 20. 11. 2014).

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,